Trycka bok billigt och snabbt

Trycka bok i Göteborg

Är du nyfiken på var man kan trycka en bok billigt och snabbt? På den här sidan kan du läsa om hur det går till och hur vi kan hjälpa dig. Vi lämnar fasta konkurrenskraftiga priser.

Hur trycker man en bok till bästa pris?

Ringöns tryckeri kan erbjuda tryckta böcker genom tryckprocess som är digital, arkoffset, rulloffset eller boktryck med blysättning. Varje bokproduktion räknas där den kan produceras på det mest kostnadseffektiva sättet. I våra digital pressar kan vi på väldigt kort tid producera en helt färdig tryckt bok med häftning. Här går det även att göra variabla böcker, såsom språkbyten, namn ändringar eller annan information så att varje bok blir helt unik. Drömmen att ge ut en egen bok i en liten upplaga blir möjlig genom digitaltryck. De lite större upplagorna kalkyleras genom billigaste boktryck som produktion i arkoffset och de största upplagorna som rulloffset. Klassiskt boktryck med blysättning är möjligt men numera väldigt ovanligt. 

Vilket papper skall man välja när man trycker bok?

Vi erbjuder många alternativ på papper till inlagan i boken och här finns en risk att drunkna i urvalet. Du kan fundera på vilken känsla ska boken skall förmedla och hur länge ska den hålla. Vad får den kosta. Vad är viktigast i valet mellan textens läsbarhet eller den tryckta bild återgivningen. Hur skall den distribueras och hur påverkar bokens vikt distributionskostnader och budget. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig gärna med pappersprov så att du får ett papper lämpligt bokens ändamål.

Skall jag välja bestruket eller obestruket papper till boken?

Är det mycket bilder så brukar ett bestruket papper vara att föredra för bra bildåtergivning. Ett bestruket papper har en jämnare yta som tillåter en högre rastertäthet och ger därför en skarpare punkt och bättre tryckresultat. Bestruket papper efterbehandlas så att man kan välja en yta som blir matt, silk eller glättad. Många bokälskare föredrar ett klassiskt obestruket papper till bokproduktion då det innebär en grövre yta med mer känsla och bättre läsbarhet. Vi anpassar repro samt tryckfiler och får då ett utmärkt tryckresultat även på obestruket papper. 

Vad är det för skillnad mellan ljushet och opacitet?

När man mäter ett pappers ljushet talar man om hur vitt det är och därmed hur mycket ljus som reflekteras av dess yta. Kvaliteten på bildåtergivning ökar med ett papper med hög ljushet och vithet på grund av stor kontrast mellan tryckta och otryckta ytor. Skall man däremot trycka en bok med mycket text är det med läsvänligt med ett papper som inte ger för stor kontrast mellan pappersytan och textens svärta. För stor kontrast kan vara ansträngande för ögat. Opacitet är ett viktigt ord som mäter papprets grad av o-genomsläpplighet för ljus. Vi trycker på fram och baksidan på boksidorna, genom att välja ett papper med hög opacitet så lyser inte baksidans tryck igenom och stör framsidans tryck.  att an används frekvent i den grafiska branschen och betyder genomskinlighet. Ett papper med hög opacitet är således mindre transparent än ett papper med låg opacitet som släpper igenom mer ljus.

FIBERRIKTNING

Hur styvt ett papper är i en viss riktning avgörs av dess fiberriktning och påverkar hur pappret bör vikas, bigas och falsas. Viker du pappret tvärs mot fibrerna riskerar du att bryta dessa vilket kan knäcka färgen i trycksakens rygg. Detta ger ett mindre snyggt intryck och stråveck kan bildas vid falsning. Fiberriktningen ska oftast ligga tvärs med tryck riktningen. Det är dock trycksakens ändamål som avgör vilken fiberriktning vi väljer att använda, i enstaka fall kan fiberriktningen alltså ligga längs med tryck riktningen. Vill du ta reda på papprets fiberriktning kan du lägga det över en bordskant på först ena och sedan andra hållet. Fiberriktningen ligger längs med bordskanten då papperet böjer sig mest.

Vilken bokbindning är bäst

Böcker kan produceras på många olika vis beroende på vilket omslag man vi ha och hur många sidor inlagan är. Skall en enklare och billig bok produceras är det en fördel att välja klammerhäftning. Man kan lägga till laminering av omslaget för snyggare finish och hållbarhet. Skall den tryckta boken få en mer exklusiv känsla kan man välja en inbunden bok med mjuk eller hård pärm. Vi kan erbjuda både limbundna och spiralbundna böcker.

Trycka bok